اهداف و برنامه ها
 

خداراسپاس که برمامنت نهاد وتوفیق عنایت فرمودتا بتوانیم باتاسیس مکانی جهت رشد وشکوفائی عزیزانمان درخدمت شما بزرگواران باشیم.

آمادگی و دبستان غیردولتی پسرانه ولیعصر (عج) در سال 1391 با شعار (( اندیشه ما فردای روشن فرزندان شماست )) تاسیس شده است.  بدیهی است در این دبستان ضمن رسیدگی کامل به مسائل آموزشی ، توجه ویژه ای به مسائل تربیتی و پرورشی زیر نظر گروه کارشناسان ارشد علوم تربیتی و مشاوره ، با هدف بهره مندی از تجارب مدرسین شاهد ، بکارگیری شیوه های نوین تدریس ، استفاده از فن آوری روز در زمینه آموزشی ، توجه به فعالیت های قرآنی ، آموزش مهارتهای زندگی فردی و اجتماعی ، خدمات مشاوره ای ، روان شناختی ، دندان پزشکی و آموزش زبان انگلیسی در این دبستان غیردولتی هوشمند شده است.ما تلاش خواهیم کرد تا فرزندان مان که هر یک طراوت و نشاط و عطر دل انگیز بهار را به فضای مامی پراکند یادگیری لذت بخشی داشته و استعدادهای آن ها به وسیله ی خودشان در یک محیط طبیعی شکوفا گردد.

دبستان ولیعصر (عج)زمانی به اهداف بلند خود خواهد رسید که تمامی وعده ها و هدف گذاری ها تحقق یابد.