مدیریت
 


مؤسـس

سید حمزه میرقاسمی
مدرک تحصیلی :
فوق لیسانس مدیریت آموزشی
سابقه خدمت :
23 سال
خلاصه فعالیت :
12 سال تدریس در آموزشگاه های گرگان

6 سال معاونت دبستان شاهد پسران
5 سال مدیریت دبستان شاهد پسران
مدرس دانشگاه و آموزش خانواده
عضو شورای سیاست گذاری واتاق فکرآموزش ابتدائی
عضو ستاد تحول بنیادین آموزش و پرورش شهرستان گرگان
مدیر نمونه سال تحصیلی 89-88 مدارس شاهد گرگان
مدیر نمونه سال تحصیلی 91-90 مدارس شهرستان گرگان
معلم پژوهنده نمونه استانی سال 81

نحوه تماس :
09113701420
s.mirqasemi@gmail.com