کادر اداری و اجرایی
 
 

مدیریت
 
محمد سعیدی فر
مدرک تحصیلی
فوق دیپلم- آموزش ابتدایی
سابقه خدمت
30 سال
خلاصه فعالیت
2 سال تربیت معلم شهید خورشیدی مشهد(تحصیل)
1 سال آموزگار منطقه بسطام روستای شاهکوه
2 سال مدیرآموزگار منطقه بسطام روستای گنده پلی
2 سال آموزگار منطقه خان ببین روستای لاله باغ
1 سال معاونت منطقه خان ببین روستای لاله باغ
4 سال مدیر منطقه خان ببین روستای لاله باغ
1 سال آموزگار منطقه گرگان روستای کلو
17 سال مدیر منطقه گرگان روستای کلو
 
نحوه تماس
32176490-32154948
                               

معاون آموزشی
سیدعلی میرقاسمی
مدرک تحصیلی
لیسانس عمران
 
 

معاون فناوری و شبکه
امیر مهیمنی
مدرک تحصیلی
لیسانس کامپیوتر

معاون اجرایی
مهرناز سادات حسینی
مدرک تحصیلی
دانشجوی آموزش ابتدایی
 
 
معاون پرورشی و تربیتی
فاطمه اکبری
مدرک تحصیلی
لیسانس آموزش ابتدایی
 

معاون پشتیبانی
عبدالله سیاه بالائی
مدرک تحصیلی
لیسانس آموزش ابتدائی
سابقه خدمت
20 سال