عنوان
برنامه ریزی جهت رساندن دانش آموزان به مرتبه ای از حیات طیبه و ارزشیابی از فرآیند یادگیری دانش آموزان  
سال تحصیلی
تاریخ
۹۴/۱۰/۰۷
گزارش
روز: دوشنبه تاریخ : 94/10/07 شماره جلسه : 4 ساعت شروع : 16/30 ساعت پایان: 18
مکان برگزاری : محل آموزشگاه
 
دستور کار جلسه:
 
1- برنامه ریزی جهت گرامیداشت مناسبت ها
2- برنامه ریزی جهت رساندن دانش آموزان به مرتبه ای از حیات طیبه
3- مشکلات تربیتی و اختلالات رفتاری دانش آموزان ابتدایی
4-چگونگی ارزشیابی از فرآیند یادگیری دانش آموزان
5-برنامه ریزی جهت پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
6-برنامه ریزی جهت غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان
7-برنامه ریزی جهت توسعه بهداشت و سلامت
 
مصوبات جلسه:
 
1-برگزاری مراسم ویژه، برگزاری مسابقات فرهنگی، هنری برپایی نمایشگاه از آثار دانش آموزان تجلیل و تقدیر از اهداء جوائز به دانش آموزان برتر مسابقات- مدیر و معاون پرورشی - موعد مقرر
2- شناسایی استعدادهای نهفته دانش آموزان بمنظور شکوفایی و رشد تعالی آنان - معاون آموزشی- در طول سال تحصیلی
3-شناسایی آسیب های کودکان و نوجواناندر خانه و مدرسه و جامعه و ارائه رهنمودهای لازم به اولیا و دانش آموزان- معاون پرورشی -در طول سال تحصیلی
4- برگزاری جلسات بحث و گفتگوهای گروهی پیرامون چگونگی توسعه و ترویج فرهنگ نبوی و اهل بیت(ع) و توسعه و ترویج فرهنگ قرآنی و عترت دانش آموزان با همکاری معلمان مربوطه و همچنین چگونگی رسیدن به مرتبه ای از حیات  طیبه- نماینده معلمان- تا دهه دوم  بهمن ماه
5-استفاده از ادبیات پندآموز در توسعه و ترویج اخلاق و مهرورزی با همکاری معلمان مربوطه-نماینده معلمان- در طول سال تحصیلی
6-ارائه بازخوردهای مناسب از فرآیند یادگیری دانش آموزان به اولیا و فرزندان در ارائه ارزشیابی کیفی توصیفی- مدیر - حداکثر تا 94/11/05
7-ارائه مفاهیم درسی به زبانی ساده و قابل فهم همراه با مثال های ملموس و قابل درک برای دانش آموزان جهت پیشرفت تحصیلی دانش آموزان با همکاری معلمان مربوطه- مدیر - در طول سال تحصیلی
8 - واگذاری تکالیف پژوهش محور با توجه به علایق، توانایی و استعداد دانش آموزان جهت غنی سازی اوقات فراغت آنان با همکاری معلمان مربوطه - مدیر - در طول سال تحصیلی
9- کنترل و مراقبت ویژه در رابطه با بیماری فصلی و بیماری های تنفسی، سرماخوردگی های دانش آموزان- مربی بهداشت - در فصل زمستان
10 -ارائه آموزه های دینی بگونه ای که متناسب با توانایی و سطح فهم دانش آموزان باشد با همکاری معلمان - نماینده معلمان - در طول سال تحصیلی