عنوان
آگاهی بخشی از سیاست ها و برنامه های آموزشی و پرورشی-برنامه ریزی جهت توسعه و ترویج فرهنگ قرآنی و نماز  
سال تحصیلی
تاریخ
۹۴/۰۷/۲۱
گزارش
روز : سه شنبه   تاریخ : 94/07/21 شماره جلسه : 1 ساعت شروع : 16/30 ساعت پایان: 18
مکان برگزاری : محل آموزشگاه
 
دستور کار جلسه:
 
1- آگاهی بخشی از سیاست ها و برنامه هایآموزشی و پرورشی
2- برنامه ریزی جهت توسعه و ترویج فرهنگ قرآنی ونماز
3- برنامه ریزی جهت گرامیداشت مناسبت ها
4- برنامه ریزی جهت مشارکت اولیا در فرآیند تعلیم و تربیت
5- برنامه ریزی جهت توسعه خلاقیت و نوآوری
6-برنامه ریزی جهت ارتقا و مدیریت خانواده در ایفای نقش تربیتی
7-استفاده از نظرات اعضا در زمینه های مختلف
8- انتخاب هیات رئیسه
 
مصوبات جلسه:
 
1- بهره گیری از تعالیم قرآنی و عترت در تربیت دینی و اجتماعی دانش آموزان و تشویق و ترغیب دانش آموزان به حفظ آیات قرآن کریم و عمل به تعالیم آموزه های قرآنی و عترت با همکاری معلمان مربوطه - معاون پرورشی - در طول سال تحصیلی
2- برگزاری مراسم ویژه جهت گرامیداشت ماه محرم- مدیر- موعد مقرر
3-برگزاری مسابقات فرهنگی، هنری ، ورزشی، مطالعه تحقیق- معاون پرورشی و معلم ورزش - تا هفته سوم آبان ماه
4- نشر تراکت و جزوات لازم جهت گرامیداشت ماه محرم- معاون پرورشی- موعد مقرر
5-آگاهی بخشی به دانش آموزان پیرامون اهداف قیام، اقامه نماز، امر به معروف و نهی از منکر-مدیر- موعد مقرر
6- تشویق و ترغیب دانش آموزان جهت مشارکت فعال در مساجد، تکایا محل و نمازجمعه -معاون پرورشی - در ماه محرم و صفر
7-شناسایی اولیا متخصص و بهره گیری از تخصص و مهارت های اولیا دانش آموزان - مدیر - در طول سال تحصیلی
8 - تشویق و ترغیب دانش آموزان جهت مشارکت فعال در جشنواره جابربن حیان با همکاری معلمان مربوطه- نماینده معلمان - موعد مقرر