عنوان
برنامه ریزی جهت توسعه و ترویج فرهنگ مطالعه و تحقیق و ارتقاء یادگیری دانش آموزان  
سال تحصیلی
تاریخ
۹۴/۰۸/۰۶
گزارش
روز: چهارشنبه تاریخ : 94/08/06 شماره جلسه : 2 ساعت شروع : 16/30 ساعت پایان: 18
مکان برگزاری : محل آموزشگاه
 
دستور کار جلسه:
 
1- گزارشی از وضعیت آموزشی و پرورشی آموزشگاه
2- برنامه ریزی جهت توسعه و ترویج فرهنگ مطالعه و تحقیق
3- برنامه ریزی جهت ارتقاء یادگیری دانش آموزان
4- برنامه ریزی جهت اردو و بازدیدهای دانش آموزان
5- برنامه ریزی جهت گرامیداشت مناسبت ها
6-برنامه ریزی جهت تربیت اجتماعی دانش آموزان
 
مصوبات جلسه:
 
1-واگذاری تکالیف پژوهش محور متناسب با اهداف دوره تحصیلی به دانش آموزان با همکاری معلمان مربوطه - نماینده معلمان- در طول سال تحصیلی
2- تشویق و ترغیب دانش آموزان به مطالعه کتاب گسترش گنجینه لغات کودکان و ارتقا مهارت های کلامی و نوشتاری دانش آموزان با همکاری معلمان - معاون آموزشی-در طول سال تحصیلی
3-مشارکت دادن دانش آموزان در فرآیند تدریس و استفاده از وسایل چند رسانه ای در تدریس و تشویق دانش آموزان به طرح سؤال با همکاری معلمان- مدیر -موعد مقرر
4- اعزام دانش آموزان به اردو و بازدیدهای علمی، تفریحی، تربیتی برابر با مقررات- مدیر- در طول سال تحصیلی
5-برگزاری مراسم ویژه جهت گرامیداشت مناسبت های ماه محرم و صفر-مدیر- موعد مقرر
6-بهره گیری از داستان و هنر در توسعه و ترویج فرهنگ حسینی با همکاری معلمان - معاون پرورشی - در ماه محرم و صفر
7-ارتقا آگاهی دانش آموزان ارز عملکرد و رفتار نبی گرامی اسلام(ص) - معاون پرورشی - در طول سال تحصیلی
8 - فعال سازی نمایشگاه کلاسی و مدرسه ای از آثار فرهنگی، هنری، مطالعاتی دانش آموزان با همکاری معلمان - معاون پرورشی - در طول سال تحصیلی
9-آموزش مهارت های زندگی،آداب شهروندی و روابط اجتماعی به دانش آموزان با همکاری معلمان - مدیر - در طول سال تحصیلی
10 - بهره گیری از تخصص و مهارت اولیا در اجرای طرح ترنم فرهنگ و هنر بمنظور بهتر برگزار کردن مسابقات فرهنگی و هنری - مدیر - موعد مقرر
11 - تجلیل و تقدیر از نفرات برتر مسابقات  پس از اعلام نتایج - مدیر - موعد مقرر