گزارش جلسات انجمن
سال تحصیلی

ردیف عنوان تاریخ
1 تجزیه و تحلیل نتایج ارزشیابی نوبت اول، بررسی راههای تقویت بهداشت روانی فرزندان ۹۴/۱۱/۰۵
2 برنامه ریزی جهت رساندن دانش آموزان به مرتبه ای از حیات طیبه و ارزشیابی از فرآیند یادگیری دانش آموزان ۹۴/۱۰/۰۷
3 برنامه ریزی جهت گرامیداشت مناسبت ها، بررسی مشکلات تربیتی و اختلالات رفتاری دانش آموزان و همچنین اصلاح سبک زندگی ۹۴/۰۹/۲۲
4 برنامه ریزی جهت توسعه و ترویج فرهنگ مطالعه و تحقیق و ارتقاء یادگیری دانش آموزان ۹۴/۰۸/۰۶
5 آگاهی بخشی از سیاست ها و برنامه های آموزشی و پرورشی-برنامه ریزی جهت توسعه و ترویج فرهنگ قرآنی و نماز ۹۴/۰۷/۲۱